Skip to content
22 August 2013 / erikduval

Waarom ik niet teken…

(In Dutch, as it relates to a public discussion about ‘publish or perish’ that has hit the press here recently.)

Neen, ik ga de petitie tegen de publicatiedruk niet tekenen…

Ik heb veel sympathie voor de druk die jonge academici ervaren. Hard werken. Geen zekerheid dat je je doctoraat behaalt. Of dat je een post-doc positie kan vinden. Of dat je daarna een loopbaan kan uitbouwen. Of waar je dat dan zou kunnen.

Ik ben natuurlijk erg oud nu, en heb geen benoeming of bevordering meer nodig. Maar om een of andere reden heb ik daar ook vroeger nooit van wakker gelegen. Niet omdat ik zeker was dat het wel ging lukken. Maar omdat ik het werk leuk vond en er van uit ging dat gaandeweg wel zou duidelijk worden wat kon. Of niet. Misschien sta ik wat lichter in het leven dan veel van mijn jongere collega’s…

Maar ik heb dus wel sympathie voor de druk die velen wel ervaren.

Dat lijkt me echter geen reden om te tekenen: die druk ontstaat niet omdat ik verplicht word om een aantal publicaties te halen. Die druk heeft alles te maken met het feit dat we allemaal met elkaar concurreren. Ik ervaar dat meer als een soort sport: je wil sneller, hoger, verder. Of misschien meer nog als een ploegsport: je wil samen met anderen sneller, hoger, verder. En neen, het is nooit snel genoeg, hoog genoeg, of ver genoeg. Alles kan beter. Het is vooral competitie met jezelf. Ik geniet van dat spel. Zoals, denk ik, topsporters genieten van hun sport.

(En neen, niet iedereen moet aan topsport te doen. Dat is waarschijnlijk niet eens gezond. Maar we begrijpen wel allemaal dat alleen de besten meedoen aan de Olympische Spelen. En dat daar ook geluk mee gemoeid is. En dat zelfs diegenen die super snel lopen niet eens mogen deelnemen als er een paar zijn die nog sneller lopen.)

Het gebruik van die gegevens over publicaties wordt in de discussie ook vaak verkeerd voorgesteld. Ik zit geregeld in benoemingscommissies om professoren te benoemen. Overigens is de concurrentie vaak veel groter dan in de pers wordt gesuggereerd: 40 tot 70 kandidaten voor één positie is niet ongebruikelijk. Maar er wordt niet louter geteld hoeveel publicaties of citaties een kandidaat heeft. Er wordt naar veel meer gekeken, inclusief het soort van onderzoek dat iemand verricht heeft, waar, met wie, wat hij of zij wil doen als ze benoemd wordt, of kinderen de uitbouw van de loopbaan hebben beïnvloed, enz. Kandidaten kunnen omstandig uitleggen waarom ze zichzelf geschikt achten voor die job. Enz. Het gaat echt wel om meer dan louter publicaties tellen – anders hoeven die commissies ook geen lange beraadslagingen meer te doen, natuurlijk…

De petitie wil meer aandacht voor kwaliteit: daar kan niemand tegen zijn natuurlijk. Maar dan moeten we ook afspreken hoe we die kwaliteit willen meten. De basisidee van het huidige systeem is dat we kwaliteit valideren door het gepresteerde werk door onze collega’s te laten beoordelen. Dat is de idee van ‘peer review’. En door op te volgen hoe vaak onze collega’s verwijzen naar ons werk wanneer ze hun eigen resultaten publiceren. Daarom dat we naast publicaties ook citaties bekijken. Mij lijkt dat redelijk. En sterk te verkiezen boven het vroegere systeem waarin alles binnenskamers werd bedisseld. Het zou gerust veel transparanter mogen – de idee van open science, die ik zeer genegen ben. Maar ik zie niet direct een reëel alternatief?

Overigens ben ik het er wel mee eens dat de administratieve druk te groot is. Dat is blijkbaar niet alleen in de academische wereld zo…

Zo, nu ga ik terug aan mijn publicaties werken 😉

Advertisements

One Comment

Leave a Comment
  1. erikduval / Aug 23 2013 1:22 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: